Смузи Киви
Смузи Киви
450 мл
33 рубля
Киви
Банан
Сок
Лед